Theo dòng sự kiện

Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản

Khai giảng dự kiến: 18/05/2020

Số ngày: 05

Giảng viên chính: ThS. Cao Quốc Liêm

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo