Theo dòng sự kiện

Lê Thị Kim Dung

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://etmcenter.com.vn/

Lê Thị Kim Dung

- Phân tích mẫu chất lượng môi trường

- Tư vấn lập thủ tục bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu khoa học

- Tư vấn thiết kế công trình bảo vệ môi trường

- Tư vấn giám sát môi trường

- Đào tạo nghiệp vụ về môi trường

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)