Theo dòng sự kiện

Lưu Thành Trung

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.th-science.com.vn/

Lưu Thành Trung

Trung Hải mang đến giải pháp trọn gói, tư vấn cũng cấp và lắp đặt, bảo hành, bảo trì cho tất cả các trang thiết bị khoa học kỹ thuật,.. phục vụ trong công tác nghiên cứu khoa học, kiểm tra và quản lý chất lượng của sản phẩm,... của các  Viên nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Labo thí nghiệm của các Công ty sản xuất trong và ngoài nước.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)