Theo dòng sự kiện

Lưu Thị Thanh Tâm

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 02

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lưu Thị Thanh Tâm

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)