Theo dòng sự kiện

Nguyễn Văn Tâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Nguyễn Văn Tâm

− Kiểm tra chất lượng sản phẩm (Thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi,…).

− Quan trắc môi trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường (Đất, nước, không khí, chất thải nguy hại, bùn thải,…).

− Dịch vụ tư vấn về hệ thống chất lượng phòng kiểm nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật phòng thí nghiệm.

− Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, tập trung và theo yêu cầu của khách hàng.

  • Chủ đề đã viết (3)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)
Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?