Theo dòng sự kiện

Phạm Viết Cường

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 03

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://khaonghiemchannuoi.vn/

Phạm Viết Cường

Chứng nhận, Thử nghiệm, Đào tạo, Khảo, kiểm nghiệm

  • Chủ đề đã viết (3)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)
Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?