Theo dòng sự kiện

Phan Lữ Chính Nhân

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.vinastemcelllab.com/vi/

Phan Lữ Chính Nhân

Viện Tế bào gốc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3636 1206

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)