Theo dòng sự kiện

Phân tích các chỉ tiêu trong nước ăn uống và nước sinh hoạt

Mã số: VPT.2.5.20.249

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.249 - Phân tích các chỉ tiêu trong nước ăn uống và nước sinh hoạt

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.249 gồm các chỉ tiêu: pH, Chỉ số Permaganate, Cl-, Fe tổng, Độ kiềm tổng, Độ cứng tổng, TSS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo