Theo dòng sự kiện

Phân tích hàm lượng aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi (ngũ cốc)

Mã số: VPT.2.5.20.58

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.58 - Phân tích hàm lượng aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi (ngũ cốc)

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.58 gồm các chỉ tiêu: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin tổng.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo