Theo dòng sự kiện

Phân tích hàm lượng Melamine trong thủy sản

Mã số: VPT.2.5.20.268

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 5000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.268 - Phân tích hàm lượng Melamine trong thủy sản

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.268 bao gồm chỉ tiêu: Melamine.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo