Theo dòng sự kiện

Phân tích mối nguy và cơ hội cải tiến theo phiên bản mới iso 17025:2017

Khai giảng dự kiến: 22/06/2020

Số ngày: 02

Giảng viên chính: ThS. Cao Quốc Liêm

Học phí: 1500000

Đăng ký chương trình Đào tạo