Theo dòng sự kiện

Phân tích và đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi

Khai giảng dự kiến: 15/05/2020

Số ngày: 05

Giảng viên chính: CN. Thái Thị Trường Sa

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo