Theo dòng sự kiện

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

Khai giảng dự kiến: 01/06/2020

Số ngày: 04

Giảng viên chính: TS. Phạm Tiến Đức

Học phí: 5000000

Đăng ký chương trình Đào tạo