Theo dòng sự kiện

Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

Khai giảng dự kiến: 15/04/2020

Số ngày: 05

Giảng viên chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo