Theo dòng sự kiện

Thạch Quốc Vinh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 15

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.mythanh.com/

Thạch Quốc Vinh

+ Mua bán nguyên vật liệu, máy móc, hóa chất công nghiệp + Mua bán các loại trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm y tế

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)