Theo dòng sự kiện

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Khai giảng dự kiến: 15/04/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: KS. Diệp Thị Lan

Học phí: 2000000

Đăng ký chương trình Đào tạo