Theo dòng sự kiện

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Khai giảng dự kiến: 15/03/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: CN. Thái Thị Trường Sa

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo