Theo dòng sự kiện

Tô Long Thành

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

Tô Long Thành

Chứng nhận hợp qui đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 Lĩnh vực hoạt động của Viện An toàn Thực phẩm

* Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về an toàn thực phẩm;

* Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quản trị chuỗi an toàn thực phẩm;

* Cung cấp dịch vụ KHCN:

+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ;

+ Chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

+ Tham gia đào tạo, tập huấn;

+ Thông tin khoa học công nghệ;

+ Tổ chức Hội thảo;

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về an toàn thực phẩm.

* Sản xuất thử nghiệm các thực phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

  • Chủ đề đã viết (3)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)
Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hội viên 8

05/08/2018

0

Giới thiệu các khóa đào tạo năm 2018 do EDC tổ chức

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như...

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Học thử nghiệm thành thạo nên học ở đâu?

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?

Hội viên 1

09/08/2018

0

Tôi muốn tham dự triển lãm cần đăng kí ở đâu?