Theo dòng sự kiện

Triển lãm VinaLAB 2019

27/10/2019, 10:36

TNNN - Trong khuôn khổ chương trình Đại hội nhiệm kỳ IV và “Triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB 2019”, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) đã vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng triển lãm.

Triển lãm Thiết bị và Công nghệ thử nghiệm VinaLAB 2019

Vinh danh 18 đơn vị đồng hành cùng Triển lãm VinaLAB 2019

Bình luận