Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong nước giải khát

Mã số: VPT.2.6.20.92

Thời gian dự kiến: 02/03/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU/ml)

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.92 bao gồm chỉ tiêu sau: TPC, E.Coli, Coliform.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.92 bao gồm các chỉ tiêu sau: TPC, E.Coli, Coliform.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo