Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong nước mặt

Mã số: VPT.2.6.20.41

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU & MPN/100ml)

Phí tham dự: 4000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.41 - Vi sinh trong nước mặt

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.41 gồm các chỉ tiêu: Tổng số vi sinh vật (TPC), E.coli, Coliforms, Fecal Coliform.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo