Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong nước sản xuất

Mã số: VPT.2.6.20.86

Thời gian dự kiến: 15/03/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU & MPN/100ml)

Phí tham dự: 4000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.86 bao gồm các chỉ tiêu sau: Tổng số vi sinh vật (TPC), Coliforms, Fecal Coliform.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.86 bao gồm các chỉ tiêu sau: Tổng số vi sinh vật (TPC), Coliforms, Fecal Coliform.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo