Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: VPT.2.6.20.29

Thời gian dự kiến: 15/03/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU/g)

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.29 bao gồm chỉ tiêu sau: Vi sinh sinh lactic.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.29 với chỉ tiêu Vi sinh sinh lactic.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo