Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.6.20.66 - Vi sinh trong thực phẩm chức năng

Mã số: VPT.2.6.20.66

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định tính

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.66 - Vi sinh trong thực phẩm chức năng

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.66 với chỉ tiêu Staphylococcus aureus.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo