Theo dòng sự kiện

Vi sinh trong thủy sản

Mã số: VPT.2.6.20.15

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU & MPN)

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.15 - Vi sinh trong thủy sản

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.15 với chỉ tiêu E.coli.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo