Theo dòng sự kiện

Nhận dạng cá nóc để bảo vệ người tiêu dùng

Nhận dạng cá nóc để bảo vệ người tiêu dùng

26/10/2019

TNNN - Bài viết chỉ tập trung vào phân loại, nhận dạng một đối tượng cá nóc được mua tại bến cá nhân dân - bến cá Hà Lạn, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Loài cá này được những...

Các khía cạnh về vi sinh vật trong phòng sạch

Các khía cạnh về vi sinh vật trong phòng sạch

“Phòng sạch” là một môi trường nơi mức độ các chất gây ô nhiễm không khí được kiểm soát để tuân thủ các thông số kĩ thuật chi tiết về số lượng, tính chất và kích thước...

first pageprev page12