Theo dòng sự kiện

Bài toán xét nghiệm trong bối cảnh mới

Bài toán xét nghiệm trong bối cảnh mới

10/09/2020

TNNN - Việt Nam đặt ra một nhiệm vụ kép, vừa mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế lại vừa phải phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Bài toán mới ấy buộc Việt Nam phải đặt ra chiến lược xét nghiệm mới, khác...

1234 ... next pagelast page