Theo dòng sự kiện

Vitamin trong thực phẩm chức năng

Mã số: VPT.2.5.20.72

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.72 - Vitamin trong thực phẩm chức năng

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.72 gồm các chỉ tiêu: Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3 (niacinamide), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Axit Forlic).

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo