Theo dòng sự kiện

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Khai giảng dự kiến: 15/03/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: CN. Trần Thanh Bình

Học phí: 2000000

Đăng ký chương trình Đào tạo