Theo dòng sự kiện

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Khai giảng dự kiến: 15/03/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: TS. Vũ Hồng Sơn

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo