Theo dòng sự kiện

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Khai giảng dự kiến: 15/04/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: ThS. Cao Quốc Liêm

Học phí: 2000000

Đăng ký chương trình Đào tạo