Theo dòng sự kiện

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Khai giảng dự kiến: 17/08/2018

Số ngày: 3

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Trường Danh

Học phí: 2.000.000

Lịch dự kiến.

Đăng ký chương trình Đào tạo