Theo dòng sự kiện

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

Khai giảng dự kiến: 10/05/2020

Số ngày: 02

Giảng viên chính: ThS. Đặng Khánh Hào

Học phí: 2500000

Đăng ký chương trình Đào tạo