Theo dòng sự kiện

Lean: Công cụ giúp doanh nghiệp cắt giảm lãng phí

30/12/2020, 16:39

TNNN – Lean được xem là công cụ giúp cắt giảm những thao tác dư thừa, giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và có cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lean: Công cụ giúp doanh nghiệp cắt giảm lãng phí. Nguồn: VTV

Lãng phí của doanh nghiệp có thể lên tới 40% tổng số chi phí sản xuất nếu có một quy trình sản xuất có nhiều công đoạn thừa, rườm rà. Điều đó sẽ làm giảm năng suất và chất lượng. Cắt giảm những thao tác dư thừa, bố trí, sắp xếp lại không gian nhà máy một cách gọn gàng, khoa học hơn là hành động giúp doanh nghiệp giải bài toán về gia tăng lợi nhuận, cũng như cơ hội để tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

TNNN

Bình luận