Theo dòng sự kiện

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay

03/08/2022, 17:37

TNNN - Đây là nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi hội Nhà báo Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay tổ chức ngày 03/8/2022, tại Hà Nội.

Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia của các Hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay; Chi bộ Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay; PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới; Nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên Phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Theo Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay - Nguyễn Hữu Dũng: Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; Hưởng ứng tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (diễn ra ngày 24/11/2021); và Hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phát động ngày 21/6/2022.

Trên cơ sở đó, tại buổi sinh hoạt chuyên đề lần này Chi hội đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến 6 tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí; 6 tiêu chí văn hóa của phóng viên, qua đó khẳng định rằng, văn hóa đối với cơ quan báo chí và nhà báo đặt ra yêu cầu toàn diện cả về đạo đức, lối sống, cách tổ chức vận hành tòa báo,… nhưng cao nhất là việc nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí với văn hóa dân tộc và giữ gìn phẩm giá, tư cách người làm báo.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi hội Nhà báo Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay đã thống nhất cao với quan điểm: Văn hóa đối với cơ quan báo chí và nhà báo là vũ khí sắc bén nhằm đấu tranh chống lại những thách thức, hệ lụy và mặt trái của sự phát triển, trong đó có việc một bộ phận báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích hoạt động… Việc nâng cao nhận thức về văn hóa, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa là yêu cầu cấp thiết.

Đình Lâm

Bình luận