Theo dòng sự kiện

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Khai giảng dự kiến: 15/04/2020

Số ngày: 04

Giảng viên chính: TS. Vũ Hồng Sơn

Học phí: 4000000

Đăng ký chương trình Đào tạo