Theo dòng sự kiện

Thống nhất phương thức và tiêu chí Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

07/03/2024, 10:40

TNNN - Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ mở rộng việc xem xét trao giải thưởng tặng các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn.

Ngày 6/3/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 tiến hành họp nhằm thống nhất về phương thức và tiêu chí đánh giá xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng tham dự và chủ trì Phiên họp.


Toàn cảnh Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái cho rằng, Hội đồng cần thống nhất phương thức và tiêu chí đánh giá xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 để công tác triển khai, xét chọn Giải thưởng có hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và liêm chính khoa học; giúp Giải thưởng ngày càng nâng cao chất lượng, tăng uy tín và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, Bộ KH&CN sẽ chỉ đạo Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hỗ trợ tối đa Hội đồng để Giải thưởng đảm bảo đúng tiến độ; đồng thời bày tỏ, các chuyên gia trong Hội đồng căn cứ theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN để phát huy tối đa chức năng của Hội đồng trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tại Phiên họp, đại diện Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia - Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã báo cáo tổng hợp công tác triển khai đánh giá hồ sơ đề cử Giải thưởng. Báo cáo cho biết, một trong những điểm mới của Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN là Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ mở rộng việc xem xét trao giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Tiếp nhận hồ sơ theo hình thức đề cử thay vì các nhà khoa học tự ứng cử như trước; Xem xét, lựa chọn nhà khoa học để trao giải thưởng thông qua việc đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản trong tối đa 3 bài báo khoa học quốc tế được công bố trong thời gian 7 năm…


Thứ trưởng Trần Hồng Thái - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu tại Phiên họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với cách tiếp cận, phương thức và tiêu chí đánh giá Giải thưởng; sự phối hợp giữa Hội đồng khoa học các ngành, liên ngành với Hội đồng Giải thưởng…


GS.TS. Trần Xuân Nam kết luận Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, GS.TS Trần Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho biết, Hội đồng làm việc theo quy định của Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN và theo nguyên tắc khách quan, dân chủ, bảo mật thông tin. Các thành viên trong Hội đồng khoa học chịu trách nhiệm theo dõi, thuyết trình, báo cáo về các hồ sơ đề xuất với Hội đồng xét tặng Giải thưởng; Hội đồng ngành và Hội đồng xét tặng Giải thưởng có thể mời thêm chuyên gia ngoài Hội đồng có chuyên môn phù hợp (nếu cần thiết) để đánh giá, bảo đảm sát với nội dung công trình.

Công tác xét chọn Giải thưởng sẽ kéo dài đến tháng 4/2024 và dự kiến trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2024.

TNNN

Bình luận