Theo dòng sự kiện

Tìm kiếm
Chú ý

- *: chỉ tiêu đã được công nhận

- Các phương trình Vinalab PT tổ chức tuân thủ yêu cầu của ISO/IEC 17243:2010

- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT

STT Mã số Tên chương trình Loại chương trình Địa điểm Phí tham dự Tham gia
Tháng 8
1 VPT.2.5.18.24* Chỉ tiêu chất lượng trong thức ăn chăn nuôi Hóa Học 4
2 VPT.2.5.18.10 Chỉ tiêu chất lượng dầu thực vật Hóa Học 2
3 VPT.2.5.18.08 Kim loại trong sữa Hóa Học 4
4 VPT.2.5.18.04 Chỉ tiêu chất lượng trong sữa đặc có đường Hóa Học 3
5 VPT.2.5.17.03 Chương trình thử nghiệm thành thạo Hóa - Vinalabpt2 - 2017 - Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô Hóa học 4
Đăng ký