Theo dòng sự kiện

Cá tầm - Vận hội mới cho ngành cá Việt Nam

12/11/2019, 14:43

TNNN - Giá trị trứng cá tầm cao cấp có vẻ sẽ không thay đổi, nhưng giá trị thương mại của trứng cà tầm loại thường có nguy cơ sẽ biến động mạnh trong những thập kỷ tới, do nguồn cung từ nuôi trồng với những tiến bộ ngày càng cao của khoa học. Tuy nhiên, thị trường thịt cá tầm quốc tế là mảng giầu tiềm năng và bền vững hơn cả, bởi nó có thể trở thành món ăn thường xuyên hơn trong các gia đình giầu có, không như cavias chỉ phục vụ cho yến tiệc. Việt Nam nên quan tâm mở rộng nghề nuôi cá tầm theo hướng nào? Đó là nội dung bài viết "Cá tầm - Vận hội mới cho ngành cá Việt Nam" của TS Nguyễn Viết Vĩnh.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận