Theo dòng sự kiện

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương áp dụng công nghệ mới trong xử lý rác

12/11/2019, 16:26

TNNN - Nỗ lực giảm thiểu tối đa rác thải phải chôn lấp làm ảnh hưởng đến quỹ đất, môi trường đất, nước, không khí, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương thuộc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BIWASE) đã giải quyết căn cơ về các loại rác bằng công nghệ mới và tạo ra những sản phẩm có ích.


Ông Trần Thanh Liêm (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tổ máy phát điện bằng khí biogas thu hồi từ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương. Ảnh: DUY CHÍ (BIWASE)

Được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2004, khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương (Khu liên hợp) thuộc BIWASE mỗi ngày tiếp nhận, xử lý 1.200 tấn rác sinh hoạt, 400 tấn rác công nghiệp, 200 tấn rác công nghiệp nguy hại và 3 tấn rác y tế. Tất cả rác đều được phân loại, xử lý và tái chế thành các sản phẩm hữu ích: Sản xuất phân bón compos; khí biogas phụ vụ phát điện; gạch xây dựng.  Nước rỉ rác phát sinh trong quá trình sản xuất phân compos và ủ chất thải sinh hoạt cũng được thu gom, xử lý đạt mức A QCVN 25:2009/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT và được tái sử dụng cho việc tưới cây, rửa đường, rửa xe… trong Khu liên hợp.

Ông Ngô Chí Thắng - Phó giám đốc Khu liên hợp cho biết: Rác sinh hoạt được các xe vận chuyển đến Khu liên hợp. Sau khi cân, xe đưa rác đến hố tập kết và giao lại cho phân xưởng tái chế rác sinh hoạt thành phân compost (mùn hữu cơ) với nhãn hiệu “Con Voi Bình Dương”. Trong quá trình phân loại, một số CTR được tận dụng, chất vô cơ chuyển sang khu vực vật liệu của bê tông/gạch. Số rác sơ, sợi, vô cơ không làm phân thì đem chôn, giai đoạn tiếp theo sẽ đưa qua đốt.

Việc xử lý rác công nghiệp rác công nghiệp nguy hại được phân loại ngay từ khi tiếp nhận, tùy theo đặc điểm của chất thải là rác công nghiệp nguy hại, rác công nghiệp thông thường, rác khô, bùn thải hay rác xây dựng... sẽ được đánh dấu chủ nguồn thải, phân loại vật liệu có thể tái chế, vật liệu có thể phối trộn đốt và đốt như thế nào cho an toàn... Phần lớn rác công nghiệp và rác công nghiệp nguy hại đều được phối trộn hợp lý để đốt vì đây là phương án xử lý sạch nhất.

Lò đốt rác công nghiệp nguy hại cũng có 2 cấp, nhiệt độ đốt từ 1.100 0C÷1.1500C. Xỉ tro sau khi đốt được phối trộn trở thành nguyên liệu để sản xuất các loại gạch không nung lát vỉa hè: Gạch tự chèn, terazo, con sâu…Bên cạnh đó, để xử lý và tái chế lượng bùn thải từ nhà máy cấp nước, công ty đã nghiên cứu và phối trộn với một số loại đất đá khác tạo thành nguyên liệu làm gạch 4 lỗ, 2 lỗ có nung, công suất 20.000 viên gạch 4 lỗ và 5.000 viên gạch 2 lỗ/ngày, chất lượng gạch đạt yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam và được được thị trường chấp nhận.

Chia sẻ về công nghệ xử lý rác sinh hoạt thu khí biogas sản xuất điện, ông Thắng cho biết: Khu liên hợp đang sử dụng máy phát điện chạy bằng khí biogas thu hồi từ được từ các bể ủ rác, với công suất 2000 kVA tương đương 1600 kW sẽ sản suất được 40.000 kWh và góp phầm giảm được 179,4 tCO2eq/ngày (1 tấn rác hữu cơ khi ủ kỵ khí sẽ tạo ra 65m3 khí metan, nếu đốt phát điện sẽ tạo ra 145,6 kWh điện và lượng CO2 giảm thiểu là 0,563 tCO2eq/tấn CTR (Total expected carbon credits - tCO2eq).

Còn đối rác bằng lò đốt công suất 320 tấn/ngày, nếu kết hợp phát điện sẽ cho phép giảm khí nhà kính là (0,523 x 320) 167,3 tCO2eq/ngày. Ứng dụng cả 2 công nghệ sẽ góp phần cắt giảm lượng khí nhà kính tổng cộng là 642,5 tCO2eq/ngày so với công nghệ chôn lấp, tương đương giảm được 234,512 tCO2eq/năm. Nếu trung bình giá bán khí cacbon là 10USD/tấn thì mỗi năm công ty sẽ thu được 2,34 triệu USD. Với các ưu điểm này, công nghệ xử lý CTR ứng dụng quá trình phân hủy kị khí đang được Khu liên hợp (và nhiều quốc gia trên thế giới) áp dụng nhờ hiệu quả bảo vệ môi trường, hạn chế nguồn metan phát thải, mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc thu hồi khí biogas phát điện, giảm phát thải CO2.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương thuộc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BIWASE)  không những góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường mà còn được đánh giá là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đáp ứng được tiêu chí bảo vệ môi trường đi đôi với hiệu quả kinh tế (thông qua việc bán sản phẩm compost, điện năng và khí cacbon).

VH

Bình luận