Theo dòng sự kiện

Hoàn nguyên magie kim loại từ quặng dolomit Thanh Hoá bằng quy trình Pidgeo

24/08/2019, 15:57

Magie là một kim loại nhẹ, ngày càng được ứng dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống. Quặng dolomit là nguồn để chế tạo magie, có sản lượng rất dồi dào ở nước ta. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào về việc chế tạo magie từ quặng dolomit. Bài báo này trình bày quá trình nghiên cứu hoàn nguyên quặng dolomit Thanh Hóa bằng phương pháp Pidgeon, sử dụng chất hoàn nguyên là ferosilic. Quặng dolomit Thanh Hóa có thành phần chính là (Ca, Mg)CO3, hàm lượng MgO đạt 23,0%; CaO là 34,0%, sau khi làm giàu, nâng cao hàm lượng bằng cách nung ở 1000oC, thời gian nung 5 giờ để khử CO2 và hơi nước. Hàm lượng tăng lên: MgO đạt 37,0%; CaO đạt 54,0%, dolomit được nghiền trộn cùng với ferosilic và đóng bánh. Qúa trình hoàn nguyên được thực hiện ở nhiệt độ từ 1000- 1300oC trong điều kiện chân không, thời gian 4 giờ. Hiệu suất hoàn nguyên cao nhất là 84% khi tỷ lệ ferosilic là 30% so với dolomit. Sản phẩm Mg kim loại sau hoàn nguyên có độ sạch là 94,3%, sau khử tạp chất bằng MgCl2 hàm lượng Mg là 98,8%.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận