Theo dòng sự kiện

Hội viên VinaLAB tham gia khóa đào tạo Nhận thức chung và Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 17034

06/01/2020, 02:52

TNNN - Áp dụng và thực hiện đúng các yêu cầu về đánh giá nội bộ theo ISO 17034:2016 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất, cung cấp chất chuẩn.

Trong quý IV năm 2019, Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) đã tổ chức thành công  khóa đào tạo “Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 17034: 2016 Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn” và khóa đào tạo “Đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17034: 2016”.

Tham gia khoá đào tạo có các đơn vị: Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV), Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert (VICB), Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Kiểm chuẩn và Xét nghiệm y học (trường ĐH Y Hà Nội);… 

Giảng viên người Thái Lan – Mrs.Tipawan Ningnoi chuyển giao đến học viên những kiến thức và yêu cầu của ISO 17034: 2016 cũng như kiến thức và kinh nghiệm triển khai các cuộc đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn này.

Đây là tiêu chuẩn được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 1/11/2016 với những thay đổi cơ bản về mặt kỹ thuật, đồng thời thay thế và hủy bỏ tiêu chuẩn ISO Guide 34:2009.


Giảng viên Tipawan Ningnoi thực hiện khóa đào tạo Nhận thức chung và Đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17034: 2016

Tại khóa đào tạo, giảng viên Tipawan Ningnoi cho biết, chất chuẩn có tầm quan trọng hàng đầu trong kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Sử dụng chất chuẩn kém chất lượng sẽ dẫn đến kết luận sai về chất lượng sản phẩm. Việc cung cấp chất chuẩn đúng tiêu chuẩn ISO 17034:2016 là hướng phát triển đối với các nhà sản xuất hóa chất phòng thử nghiệm ở Việt Nam, góp phần đảm bảo kết quả kiểm nghiệm và từng bước nâng cao thương hiệu các phòng thử nghiệm của Việt Nam.

Tiêu chuẩn ISO 17034:2016 quy định các yêu cầu chung về năng lực của các nhà sản xuất và quy trình đảm bảo chất lượng chung cho quá trình sản xuất. Nó bao gồm kiểm chứng phương pháp, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng. ISO 17034:2016 cũng có thể được các cơ quan quản lý và cơ quan kiểm định để đánh giá năng lực của doanh nghiệp sử dụng.

Trong quá trình đào tạo, giảng viên Tipawan Ningnoi đã sử dụng phương pháp tiếp cận nhanh để chuyển tải đến học viên một lượng lớn kiến thức, kỹ năng liên quan đến thuật ngữ và định nghĩa, các yêu cầu chung, yêu cầu về cơ cấu, nguồn lực, kỹ thuật và sản xuất, quản lý hệ thống, kinh nghiệm tổ chức và các kỹ năng thực hiện một cuộc đánh giá nội bộ đáp ứng yêu cầu ISO 17034:2016.

Cùng với làm bài tập tình huống, học viên của khóa đào tạo đã được chuyển giao các kỹ năng quan trọng liên quan đến các chủ đề được chọn theo hướng dẫn tại ISO Guide 35:2017 Hướng dẫn đặc tính hóa và đánh giá tính đồng nhất và ổn định: Kiểm tra tính đồng nhất của RM; Chiến lược lấy mẫu để kiểm tra tính đồng nhất; Tiến hành phân tích thống kê bằng các phương pháp thống kê hợp lệ; Tính đồng nhất trong đơn vị (Swb); Đánh giá độ không ổn định từ nghiên cứu đồng nhất; làm bài tập về “Nghiên cứu đồng nhất” (thử nghiệm một lần);…

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đủ điều kiện được AoV cấp giấy chứng nhận.

Đình Lâm

Bình luận