Theo dòng sự kiện

Nghiên cứu độc tính của bài thuốc DDHV điều trị viêm loét dạ dày do vi khuẩn HELICOBACTER PYLORI trên thực nghiệm

16/11/2019, 21:21

TNNN - Viêm loét dạ dày là một mặt bệnh phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Các thuốc Y học hiện đại hiện nay rất nhiều và cho hiệu quả cao nhưng tỷ lệ kháng thuốc HP là mối quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu. Theo Y học cổ truyền, “viêm loét dạ dày” thuộc phạm vi chứng vị quản thống. Bài thuốc DDHV gồm mười vị dược liệu, là bài thuốc nghiệm phương, dựa trên lý luận của y học cổ truyền trong điều trị chứng vị quản thống cũng như việc phối ngũ các vị thuốc theo pháp, phương và hài hòa các vị dược liệu để nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý này. Mục tiêu: 1) Nghiên cứu độc tính cấp của bài thuốc DDHV trên động vật thực nghiệm. 2) Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của bài thuốc DDHV trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đánh giá độc tính cấp của bài thuốc DDHV trên chuột nhắt trắng theo đường uống bằng phư­ơng pháp Litchfield – Wilcoxon. Đánh giá độc tính bán trường diễn của bài thuốc DDHV trên chuột cống trắng bằng đường uống theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả: Độc tính cấp: Chưa tìm thấy LD50 của Cao đặc DDHV theo đường uống trên chuột nhắt trắng, chuột đã được cho uống tới mức liều cao nhất là 36,0g/kg/ngày, gấp 25 lần liều dự kiến có tác dụng mà các chuột vẫn bình thường. Độc tính bán trường diễn: Trên các lô chuột dùng Cao đặc DDHV liều 0,84g cao đặc/kg/ngày, và liều 4,20g cao đặc/kg/ngày, trong 90 ngày liên tục, cho thấy: Chuột khỏe mạnh, tăng trọng tốt, đều; Không làm thay đổi các chỉ số huyết học; Không làm thay đổi các chỉ tiêu sinh hóa máu đánh giá chức năng gan, thận; Không gây tổn thương mô bệnh học gan, lách, thận. Như vậy Cao đặc DDHV an toàn ở các mức liều và thời gian đã dùng.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận