Theo dòng sự kiện

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của gà Sao Nuimidae Melegris (Linnaeus, 1758) theo phương thức nuôi bán thả tại nông hộ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

12/11/2019, 14:30

TNNN - Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của gà Sao tại nông hộ thị xã Hương Trà -Tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của gà Sao 0 - 6 tuần tuổi đạt 100%, giai đoạn 12 tuần tuổi đạt 97,5%, giai đoạn 26 tuần tuổi đạt 94,71%. Khối lượng trung bình sơ sinh là 55,30 g/con đến giai đoạn 26 tuần tuổi đạt 1269,43g/con. Sinh trưởng tuyệt đối của gà Sao tăng giảm không đều qua các tuần tuổi, tăng trưởng mạnh nhất từ tuần 4 đến tuần 6. Sinh trưởng tương đối tăng từ giai đoạn 0 đến 6 tuần tuổi, sau đó giảm dần. Mức tiêu tốn thức ăn cho một kg tăng khối lượng là 2,64 kg.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận