Theo dòng sự kiện

Nhiều Hội viên VinaLAB tham gia khóa đào tạo “Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế”

09/12/2019, 08:59

TNNN - Khóa đào tạo nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để trở thành giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế.

Trong các ngày từ 04/12 đến 12/12/2019, tại Hà Nội, Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (NFSI) phối hợp với Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế (HMDP) tổ chức khóa đào tạo “Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế”.

Giảng viên là  TS. Nguyễn Mạnh Pha và ThS. Phí Văn Thâm (Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế - Tổng hội Y học Việt Nam), TS Phí Thị Nguyệt Thanh, BSCKII Nghiêm Xuân Đức, TS Phạm Quốc Bảo, BS Nguyễn Phiên...

Các học viên đến từ Cục quản lý khám chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert, Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV)… được trang bị kiến thức, lý về nội dung: Đại cương về Giáo dục và Giáo dục y học, lựa chọn, biên soạn mục tiêu học tập cho bài dạy học đã chọn; Một số kỹ năng của giảng viên đào tạo liên tục; Kế hoạch dạy – học và biên soạn kế hoạch dạy – học; Dạy học tích cực, dạy học dựa trên năng lực trong đào tạo Y khoa liên tục…

Những kiến thức cơ bản về phương pháp y học và kỹ năng xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục, kiến thức sư phạm y học trong giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo liên tục,… sẽ được học viên áp dụng, thực hiện đào tạo liên tục cán bộ y tế theo đúng chuyên ngành.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên có đủ năng lực để trở thành giảng viên đào tạo liên tục cán bộ y tế; Trình bày được những nội dung cơ bản của Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc đào tạo liên tục cán bộ y tế; Thiết kế được mục tiêu học tập cho một bài dạy – học theo SMARC; Sử dụng được ít nhất 8 phương pháp dạy – học tích cực thường dùng trong quá trình đào tạo liên tục cán bộ y tế; Phát triển được công cụ cơ bản để lượng giá/ đánh giá kết quả học tập của học viên; Áp dụng được kiến thức sư phạm y học trong giảng dạy và xây dựng được chương trình đào tạo liên tục theo chuyên ngành của mình;...

Học viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.

Minh Tâm

Bình luận