Theo dòng sự kiện

Phương pháp thử nghiệm chất lượng nước -Thử nghiệm hóa học đối với ngân sách hạn hẹp

22/11/2019, 17:09

TNNN - Nhờ thử nghiệm hóa học hiện đại, chúng ta có thể phát hiện hàng ngàn hóa chất trong nước, ngay cả ở nồng độ cực thấp. Danh mục các phép thử ngày càng tăng cho thấy áp lực và phần lớn các phương pháp đều yêu cầu các thiết bị phòng thử nghiệm hiện đại. May mắn thay, chúng ta không cần phải thử nghiệm mọi thứ! Một phòng thử nghiệm quy mô nhỏ và thiết thực hơn có thể đánh giá tốt về các thành phần hóa học của chất lượng nước với mục đích giám sát. Tin vui là có các phiên bản công nghệ thấp cho các thử nghiệm này khi tình trạng ngân sách còn hạn chế.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận