Theo dòng sự kiện

Vi sinh vật lên men trong mạch nha và sản xuất bia

12/11/2019, 14:01

TNNN - Sản xuất bia liên quan đến hoạt động của vi sinh vật ở mọi giai đoạn, từ sản xuất nguyên liệu thô và mạch nha cho đến hoàn thành khâu cuối cùng. Hầu hết các hoạt động này rất quan trọng, vì bia là kết quả của quá trình lên men thực phẩm truyền thống. Để loại bỏ mối đe dọa của những vi khuẩn khác ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng, hàng ngày các nhà sản xuất bia cần phải kiểm soát tích cực thông qua nhiệm vụ quản lý cẩn thận. Bài báo này trình bày kiến thức hiện tại có liên quan đến sinh học của men bia, quản lý lên men và hệ sinh thái vi sinh vật của bia và sản xuất bia.Bạn chưa phải hội viên nên chưa xem được nội dung. Vui lòng đăng nhập hội viên để có thể xem thông tin!Bình luận