Theo dòng sự kiện

VinaCert đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

06/11/2019, 14:50

TNNN - Ngày 22/10/2019, Bộ Y tế ra Quyết định số 4933/QĐ-BYT về việc chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kinh doanh dược: Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế) cấp cho cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc sau khi đã đáp ứng được các điều kiện đối với từng hình thức kinh doanh thuốc cụ thể.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Đối với doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc:

- Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Địa điểm, phòng kiểm nghiệm hóa học, vi sinh hoặc sinh học, hệ thống phụ trợ, trang thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất, thuốc thử, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn về Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với kiểm tra chất lượng thuốc (GLP).

Với việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, VinaCert trở thành đơn vị ngoài công lập đầu tiên trên cả nước có Phòng kiểm nghiệm Dược đạt GLP.

Bên cạnh đó, Phòng kiểm nghiệm Dược của VinaCert đã có người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, có trình độ chuyên môn Dược sỹ đại học, được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Đình Lâm

Bình luận