Theo dòng sự kiện

Thông báo đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ ISO 15189:2012

15/04/2021, 09:33

TNNN-ISO 15189:2012 là tiêu chuẩn yêu cầu chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm Y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiều chuẩn) và ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu) ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực xét nghiệm y tế. Hiện nay, phiên bản mới nhất được áp dụng của tiêu chuẩn này là ISO 15189:2012 (ban hành năm 2012) và được Việt Nam chuyển thành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 15189:2014. Đây là tiêu chuẩn để các phòng xét nghiệm áp dụng thực hiện cũng như để đánh giá chất lượng các phòng xét nghiệm.

Nhằm giúp các Phòng xét nghiệm thuận lợi trong xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong hoạt động quản lý chất lượng tại đơn vị, Văn phòng AOSC tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012” với thông tin cụ thể như sau:
1. Tên khóa đào tạoĐào tạo Nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012
2. Thời gian: Khóa đào tạo kéo dài 03 ngày từ ngày 28-30/5/2021 (Thứ 6- CN)
3. Địa điểm: Đào tạo tập trung  tại Phòng Đào tạo của Văn phòng AOSC (Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội)
4. Giảng viên: Chuyên gia đào tạo của AOSC
5. Học viên:
- Lãnh đạo, trưởng phòng, nhân viên phòng xét nghiệm y tế của các bệnh viện, cơ sở xét nghiệm, đơn vị thực hiện xét nghiệm.
- Số lượng đào tạo : Dưới 35 người. 
  Số lượng khách phát sinh ngoài danh sách trên sẽ chuyển sang khóa đào tạo lần sau, danh sách tính theo thời gian đăng ký nhận đơn.
 6. Chi phí: 3,600,000 VND/người/ khóa
           * Chi phí này bao gồm:
- Chi phí biên soạn bài giảng, thiết bị giảng dạy và in ấn tài liệu;
- Chi phí cấp chứng chỉ.
           *Chi phí này chưa bao gồm:
- Chi phí đi lại, ăn ở của học viên về tham gia đào tạo tập trung tại Hà Nội 
           * Chương trình ưu đãi:Áp dụng đối với đơn vị thuộc 1 trong 3 trường hợp dưới đây. 
 - Đối với đơn vị đã là khách hàng đánh giá công nhận ISO 15189 của Văn phòng AOSC thì được miễn phí 01 học viên tham gia khóa học, từ học viên thứ 2 trở đi tính chi phí như bình thường.
 - Đối với đơn vị chưa là khách hàng của AOSC nhưng là hội viên của Hội VinaLAB thì sẽ được giảm 30% chi phí đối với học viên đầu tiên, học viên thứ 2 trở đi tính chi phí như bình thường.
 - Đối với đơn vị chưa là khách hàng của AOSC nhưng đăng ký từ 3 học viên trở lên sẽ được giảm 10% tổng chi phí.
Văn phòng Công nhận AOSC  trân trọng kính mời các đơn vị, phòng xét nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng qua đường thư tín hoặc scan gửi qua e-mail theo thông tin dưới đây:
Khách hàng đăng ký Gửi đơn đăng ký trước 17h00 ngày 21/5/2021 theo địa chỉ:
Văn phòng AOSC: Tầng 2 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0903281106                       Email: info@aosc.vn

Thông tin chi tiết, truy cập: https://aosc.vn/bai-viet/1/27/2/146/Thong-bao-dao-tao-nhan-thuc-chung-va-danh-gia-noi-bo-ISO-151892012

TNNN (Theo aosc.vn)

Bình luận