Theo dòng sự kiện

Thông báo thay đổi trụ sở Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam

13/05/2020, 15:42

TNNN – Ngày 06/5/2020, Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam Nguyễn Hoàng Linh đã ký Thông báo số 03/TB-VILA3 về việc thay đổi trụ sở chính của Hội.

 

TNNN

Bình luận